L’1 de gener de 2012 va entrar en vigor el Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual es van aprovar les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, i el model de pla de actuació de les entitats sense finalitats lucratives.

Pel que fa a les noves normes, s’estableix l’aplicació obligatòria per a totes les fundacions d’àmbit estatal, i a les fundacions d’àmbit autonòmic els comptes anuals es realitzen a través de models o criteris inclosos en l’adaptació sectorial del Pla General Comptable per a les entitats sense fins lucratius, per la qual cosa és aplicable a totes les fundacions de caràcter autonòmic, amb excepció a les d’àmbit català, que compten amb un pla de comptabilitat propi d’acord amb el Decret 259/2008, de 23 de desembre, de Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

En síntesi, les precitades normes d’adaptació al Pla General de Comptabilitat tenen per objectiu establir uns criteris que reforcin la seguretat jurídica i l’adaptació de la comptabilitat a les normes internacionals.

En concret, destaquen les modificacions en aspectes fonamentals, com:

  • Els elements que integren els comptes anuals són valorats en funció de la generació de rendiments que siguin aprofitables en l’activitat futura de l’entitat.
  • El compte de resultats mostra la variació total del patrimoni net de l’entitat en l’exercici, a efectes de comprovar la viabilitat en el compliment dels objectius de l’entitat relacionats amb l’ interès general.

Finalment, s’estableix un model general de pla d’actuació, en el qual s’inclourà un detall del grau de compliment dels objectius proposats en la memòria de comptes anuals i la preceptiva informació en matèria de la destinació de rendes i ingressos de la entitat.

Com de costum, quedem a la seva disposició per comentar o ampliar el contingut d’aquest.

Leonardo Cárdenas Armesto
Soci Departament Fiscal
AGM Abogados – Barcelona

2015 AGM Abogados | Creado por Metro Design | B&MS Group

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. Clicando cualquier enlace de esta página entendemos que consiente su uso. Quiero saber más.

ACEPTAR
Aviso de cookies
X